Nordisk grafik

Grafiska Sällskapet anordnade under 2020 den jurybedömda Nordisk grafiktriennal. Utställningen gästade tre utställningshallar: Galleri Sander, Norrköping, Trelleborgs konstmuseum och Luleå konsthall.Jag deltog med två collografier.